Informații privind oferta de școlarizare, condițiile de înscriere și etapele de concurs

Buget

Sinteza privind bugetul pe anul 2017 pe surse de finanțare


 - MII LEI -
DENUMIREA INDICATORILOR
COD BUGET
2017
A
B
1
TOTAL GENERAL 
50.00
11.287.012
CHELTUIELI  CURENTE
01
10.908.241
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
7.188.201
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
682.092
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
178.393
Titlul VII "Alte transferuri"
55
4.065
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
16.103
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
2.457.810
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
374.341
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
5.500
Titlul XII "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"
65
1.736
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
378.771
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
378.771
BUGETUL DE STAT
50.01
10.835.247
CHELTUIELI  CURENTE
01
10.646.504
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
7.179.000
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
510.000
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
178.393
Titlul VII "Alte transferuri"
55
4.065
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
10.000
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
2.457.810
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
300.000
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
5.500
Titlul XII "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"
65
1.736
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
188.743
Titlul XII "Active nefinanciare"
71
188.743
CREDITE EXTERNE
50.06
1.100
CHELTUIELI DE CAPITAL
70
1.100
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
1.100
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
50.08
80.444
CHELTUIELI  CURENTE
01
80.444
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
6.103
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
74.341
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
50.10
370.221
CHELTUIELI  CURENTE
01
181.293
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
9.201
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
172.092
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
0
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
0
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
188.928
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
188.928

               

Sinteze buget ani anteriori


Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2017

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2016

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2015

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2014

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2013

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2012

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2011

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2010

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2009