Informații privind oferta de școlarizare, condițiile de înscriere și etapele de concurs

Buget

Sinteza privind bugetul pe anul 2017 pe surse de finanțare


 - MII LEI -
DENUMIREA INDICATORILOR
COD BUGET
2017
A
B
1
TOTAL GENERAL 
50.00
12.682.946
CHELTUIELI  CURENTE
01
12.418.678
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
7.563.201
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
627.340
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
154.073
Titlul VII "Alte transferuri"
55
3.592
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
22.369
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
3.746.800
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
293.507
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
6.060
Titlul XII "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"
65
1.736
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
264.268
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
264.268
BUGETUL DE STAT
50.01
12.399.072
CHELTUIELI  CURENTE
01
12.219.472
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
7.554.000
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
545.341
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
154.073
Titlul VII "Alte transferuri"
55
3.592
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
4.910
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
3.746.800
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
202.960
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
6.060
Titlul XII "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"
65
1.736
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
179.600
Titlul XII "Active nefinanciare"
71
179.600
CREDITE EXTERNE
50.06
0
CHELTUIELI DE CAPITAL
70
0
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
50.08
108.006
CHELTUIELI  CURENTE
01
108.006
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
17.459
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
90.547
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
50.10
175.868
CHELTUIELI  CURENTE
01
91.200
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
9.201
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
81.999
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
84.668
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
84.668

               

Sinteze buget ani anteriori


Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2017

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2016

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2015

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2014

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2013

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2012

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2011

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2010

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2009